Strategisk design og ledelse

Et masterprogram på Universitetet i Stavanger som kombinerer designmetodikken med en ny måte å tenke ledelse på.

Studiestart høsten 2023.

Måten vi historisk har utdannet, ledet og jobbet på har tatt oss dit vi er. Vi som samfunn ønsker å endre retning, og da må vi endre måten vi utdanner, jobber og driver ledelse på. Eksisterende former for ledelse og strategiutvikling har ikke de verktøyene, metodene og tankesettene som skal til.

Om programmet

Ledelse er en prosess alle kan utføre – ikke noe bare ledere gjør. Den tilnærming til ledelse muliggjør endring og fremskritt i hele organisasjonen.

Designmetodikken handler om å sette brukeren, den ansatte, kunden eller planeten i sentrum. Gjennom en prosess hvor forståelse for problemet er essensielt, og det forfektes å prototype og teste passer man på at det man lager faktisk skaper verdi.

Ved å kombinere den demokratiske formen for ledelse med designmetodikken har du et sett med verktøy og et tankesett som muliggjør den typen endring vi trenger i verden i dag.

Dette er ikke et masterprogram hvor det eneste du føler du sitter igjen med er en liste med buzz-ord. Her fokuserer vi på praktisk læring, endring av tankesett og på å gjøre deg trygg på det du har lært.

Masterprogrammet fikk desember 2021 støtte fra Diku på 4,8 millioner kroner, og skal gjennomføres på Universitetet i Stavanger.

Hvem passer programmet for?

Dette er ikke for deg som vil ha en ekstra linje på CV-en eller trenger ekstra tyngde inn i lønnsforhandlingene. Dette er for deg som kjenner på et ønske om å gjøre mer, gjøre en forskjell, gjøre det som trengs for å dytte verden i en bedre retning.

Dette programmet er ulikt alle andre ledelsesprogram.

Programmet har som mål å gi deg verktøy og perspektiv som vil øke din tro på at du kan gjøre en forskjell og påvirke andre, både de nær deg og i det store bildet.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Praktisk gjennomføring og formelle krav

Gjennomføringen av programmet vil bestå av seks enkeltstående kurs á 10 poeng og en oppgave.

Partnere

Før vi sendte søknaden til Diku trengte vi én næringslivspartner. Vi fikk 23 (i alfabetisk rekkefølge):

 1. AkerBp
 2. Bjørnson Organisasjonspsykologene
 3. Desert Control
 4. FishGLOBE
 5. Frog (del av Capgemini Invent)
 6. Greencap Solutions
 7. Inventas
 8. IXDA Stavanger
 9. Kolumbus
 10. Laerdal Medical
 11. Melvær&Co
 12. Nordic Edge
 13. Norske Shell
 14. Norwegian Energy Solutions
 15. Norwegian Smart Care Cluster (Valide)
 16. Næringsforeningen
 17. Okse
 18. Rogaland fylkeskommune
 19. Sandnes Sparebank
 20. Smartbyen Stavanger (Stavanger kommune)
 21. Society Lab
 22. Stiim Aqua Cluster (Blue PLanet)
 23. Visavi

Vil du bli partner? Ta kontakt med Rune Todnem By.

Programgruppe

Vi er en fin kombinasjon av akademikere og praktikere.